Ingen betingelse for ibrugtagning uden hjemmel i § 15, stk. 2

En lokalplan kan ikke stille betingelser for ibrugtagningstilladelse uden hjemmel i planlovens § 15, stk. 2. Det pointerer en afgørelse i Planklagenævnet fra forrige uge.

Byggetilladelse med betingelser

Favrskov Kommunes lokalplan 379 bliver vedtaget i 2020. Lokalplanen åbner mulighed for seks nye vindmøller ved Hallendrup. Men der kan ikke gives ibrugtagningstilladelse til vindmøllerne, før fire eksisterende vindmøller er fjernet, og fire boliger er nedlagt. Det fastsætter lokalplanens § 11.7.

De eksisterende vindmøller skal fjernes, fordi de står i vejen for tre af de nye vindmøller. Boligerne skal nedlægges i henhold til vindmøllebekendtgørelsen: Ingen vindmøller nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.

Ingen betingede vilkår i lokalplanen

Nogle beboere fra nærområdet klager til Planklagenævnet, men nævnet fastholder vedtagelsen af plangrundlaget i hovedtræk. Kun lokalplanens § 11.7 ophæves. Det skyldes, at en lokalplan ikke kan stille betingelser uden hjemmel i planlovens § 15, stk. 2.

Dén hjemmel mangler i lokalplan 379. Der kan f.eks. stilles betingelse om etablering af fællesanlæg og støjafskærmning i henhold til § 15, stk. 2. Men der kan ikke stilles krav om, at eksisterende vindmøller fjernes, eller boliger skal nedlægges.

Hvad skal Favrskov Kommune og vi andre gøre i fremtiden?

Planklagenævnet ophæver altså ikke lokalplan 379 i sin helhed. Men hvad skal Favrskov Kommune stille op med en lokalplan, som åbner mulighed for vindmøller tættere på boliger, end vindmøllebekendtgørelsen tillader? Her fremgår det i § 2, stk. 2, at der ikke (må) gives tilladelse efter planloven til vindmøller nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde.

Der kan være andre regler, påpeger nævnet, som tillader de nye vindmøller – under forudsætning af, at de eksisterende vindmøller fjernes, og boligerne nedlægges for at overholde støjgrænseværdierne. Hvilke regler henviser Planklagenævnet til? Det gad jeg godt at vide, så sig til, hvis du kender svaret.

Links

Planklagenævnets afgørelse i sagen om vindmøllerne ved Hallendrup.

Favrskov Kommunes tillæg 9 til kommuneplanen og lokalplan 379.

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller på retsinformation.dk. Læg mærke til, at det er en nyere bekendtgørelse end den, der henvisees til i Planklagenævnets afgørelse. Afstandskravet til beboelse er dog det samme.

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar