Ikke tilstrækkeligt indskrænket længde på § 14-forbud

En kommune må gerne nedlægge et § 14-forbud og udarbejde en lokalplan, der hindrer nedrivning af en bevaringsværdig bygning. Men går der for lang tid med at overveje et forbud, så kan kommunen miste retten til at nedlægge det.

Har kommunen mistet muligheden for forbud?

Silkeborg Kommune nedlægger et § 14-forbud: Ejeren af en bevaringsværdig bygning må ikke rive den ned. Kommunen vil udarbejde en lokalplan, som hindrer nedrivningen.

Ejeren af bygningen klager til Planklagenævnet. Hun mener, at kommunen har mistet muligheden for at nedlægge forbuddet mod nedrivning.

Forbud mod nedrivning er lovligt

Planklagenævnet konstaterer til en start, at en kommune godt må nedlægge et § 14-forbud for at hindre nedrivning af en bygning med en ny lokalplan. Det gælder, selvom kommuneplanen og den gældende lokalplan tillader nedrivning.

Et § 14-forbud må nedlægges for at hindre forhold, som kan stoppes med en lokalplan. Planlovens § 15, stk. 2, nr. 18, åbner netop mulighed for, at en lokalplan kan hindre nedrivning af bygninger.

Lang undersøgelses- og overvejelsestid?

Men har kommunen mistet muligheden for at nedlægge § 14-forbuddet? Som udgangspunkt må et forbud nedlægges i højst et år, men kommunen har ret til “en rimelig undersøgelses- og overvejelsestid” inden forbuddet nedlægges.

Hvis kommunens undersøgelses- og overvejelsestid har varet meget længe, så skal § 14-forbuddets længde indskrænkes. Nogle gange kan det få den betydning, at et forbud slet ikke kan nedlægges.

Kommunens sagsbehandling har varet for længe

I oktober 2021 spurgte bygningsejeren kommunen, om den bevaringsværdige bygning måtte rives ned. I januar 2022 bad bygningsejeren en dispensation til et nybyggeri, som forudsatte nedrivning af bygningen. Først i januar 2023 nedlægger kommunen sit § 14-forbud.

Forbuddets længde er indskrænket til 9 måneder. Men det er ikke godt nok, afgør Planklagenævnet. Kommunens undersøgelses- og overvejelsestid har varet så længe, at der slet ikke kan nedlægges et forbud. Forbuddet ophæves.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om Silkeborg Kommunes § 14-forbud.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar