Krav til vinduers udformning kan ikke håndhæves

Lokalplankrav skal være præcise for at kunne håndhæves. Køge Kommune kan ikke sige nej til udskiftning af vinduerne på en bygning i Vedskølle med henvisning til lokalplanens krav om, at vinduerne skal udformes i overensstemmelse med “den stedlige byggetradition”, afgør Planklagenævnet.

Upræcist krav til vinduer kan ikke håndhæves

Køge Kommune siger nej til udskiftning af vinduerne på en bygning i Vedskølle. Udskiftningen strider mod lokalplanens krav om, at “om…bygninger skal tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til materialer og farver samt døre og vinduers udformning m.v.”. Kommmune vil ikke dispensere.

Grundejeren klager til Planklagenævnet, og nævnet giver hende medhold. Lokalplanen krav er så upræcist formuleret, at det ikke kan håndhæves. Det er uklart, hvordan “den stedlige byggetradition” skal forstås. Vinduerne er umiddelbart tilladte. Der er ikke behov for dispensation.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om vinduerne i Vedskølle.

Køge Kommunes lokalplan 5-11.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar