/Posted by: sunepc
Lokalplan 586 for Roskilde Havn: Havneselskabet ville udvide med 110 bådepladser. Planprocessen blev kompleks, fordi udvidelse skal ske ud i Roskilde Fjord, som er Natura 2000-område Roskilde Havneselskab havde i en årrække oplevet stigende efterspørgsel...