Parallelopdrag som afsæt

Lokalplan 511 for Hyrdehøj Øst: I en del år havde ingen udviklere vist interesse for at udnytte mulighederne for at bygge boliger i Hyrdehøj. Kommunen holdt et parallelopdrag for at få det bedste bud på en ny, attraktiv bebyggelsesplan

Hyrdehøj ligger i den østlige del af Roskilde. Igennem årene er området gradvist blevet udbygget med butikscenter, boliger og institutioner. I 2005 var tiden løbende fra den gældende lokalplan for området, der fastlagde, at der skulle bygges en klassisk bydel med etageboliger omkring en central gade. Kommunen valgte at afholde et parallelopdrag, hvor flere tegnestuer konkurrerede om den bedste plan for bebyggelse i området. Opdraget blev vundet af arkitektfirmaet Cebra, som havde tegnet en bebyggelsesplanen med karakteristiske, opbrudte og skæve karréer i varierende højder.

Parallelopdraget som konkurrenceform er en mulighed for at involvere politikere, naboer og andre interessenter inden for i maskinrummet undervejs i processen og påvirke arkitekternes forslag. Det kan være en stor modsætning til at få et fikst og færdigt projekt, som kun arkitekterne har haft indflydelse på. Jeg medvirkede ved afholdelsen af parallelopdraget og udarbejdede efterfølgende lokalplanen.

Lokalplanområdet var ejet af kommunen. Planen er ikke realiseret på grund af finanskrisen, og nye lokalplaner er siden vedtaget. Den er et eksempel på, at lokalplaner – denne ligesom den forrige – nogle gange rammer ved siden af i forhold til markedets muligheder. Det er en vigtig diskussion, hvor detaljeret en lokalplan skal være, hvis den skal være langtidsholdbar.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 511.

Share: