Bred inddragelse i byomdannelse

Lokalplan 650 for byomdannelse på det tidligere skoleslagteri: Skoleslagteriet havde ligget tomt i flere år – nu ville et boligselskab bygge boliger på grunden. Det medførte en planproces med bred inddragelse af interessenter og naboer

Efter at skoleslagteriet var flyttet, lå de fleste af bygningerne tomme og slidte hen i flere år, indtil Boligselskabet Sjælland henvendte sig med ønsket at om at bygge 16.000 m2 boliger på grunden sammen med en privat ejendomsudvikler. Udvikling af området var i tråd med byrådets strategi for fortætning af bymidten i Roskilde. Men hvordan udvikle et område, som i mange år har været bagside i byen? Et område med mange interessenter og naboer? Med for lidt plads til parkering og lokale veje, der i forvejen er meget trafikerede? Hvordan bevare Insp på stedet, Roskilde kreative hjerte?

Lokalplanområdet omfatter ikke bare skoleslagterigrunden men også DSB´s bevaringsværdige remise, arresten i Roskilde, frivilligcenteret Tinghuset, en privatejet beboelsesejendom og varmecentralen – en kommunalt ejet men tom bygning. Det sikrer en helhedsorienteret omdannelse, hvor området knyttes sammen med bymidten i stedet for at være bagside. Kommunen hyrede arkitektfirmaet Vandkunsten til at hjælpe med en bebyggelsesplan, som sikrer, at bebyggelsen udformes med en struktur, som passer til bymidten og lukker området op. Naboerne blev inviteret til møde tidligt i processen, så kommunen kunne kortlægge ønsker og bekymringer til skoleslagteriets fremtid.

Parkeringen til biler er begrænset. Det mindsker omkostningerne til at bygge boliger, samtidig med at presset på de omkringliggende veje reduceres. Til gengæld har boligselskabet og den private ejendomsudvikler forpligtet sig til at etablere en delebilordning på området. Insp har lavet en aftale med de andre parter om at blive på stedet, og lokalplanen åbner mulighed for en udvidelse på sigt.

Lokalplanen blev udarbejdet af kommunen i samarbejde med  boligselskabet, den private ejendomsudvikler og deres arkitekter. Derudover er andre lokale grundejere og nabo-institutioner blevet inddraget: Insp, kriminalforsorgen, politiet, bygningsstyrelsen og DSB. Jeg stod for udarbejdelsen af lokalplanforslaget i dialog med kommunens arkitektrådgiver og trafikplanlæggere.

Se Roskilde Kommunes forslag til lokalplan 650.

Share: