De unges by

Historien om de unges grønne lounge i Latinerhaven i hjertet af Roskilde er et eksempel på, at borgere kan udvikle noget i deres egen by i samarbejde med politikere og embedsfolk, hvis de har visioner og lyst til selv at tage fat

Den grønne lounge i Latinerhaven blev realiseret af byens unge på grundlag af deres egne idéer. Efter ferniseringen i august 2013 har lounge knopskudt og er blevet til lille spillested suppleret med en opholdstrappe og snart en multibane. Som projektleder og del af et tværfagligt team i kommunen har jeg medvirket til at få projektet på skinner ved at sikre politisk opbakning og de nødvendige myndighedsgodkendelser. Sammen med loungen er den nye sciencebygning i Latinerhaven er med til at skabe liv i et byrum, som tidligere var ret livløst. Jeg var projektleder for lokalplanen for sciencebygningen.

På ungedagen 2012 opstod visionerne om en grøn lounge i stedet for en kedelig, græsplanen på et areal i Latinerhaven i hjertet af Roskilde. Kommunen ejede arealet og spurgte de unge , om de kunne finde på noget at bruge arealet til. Det blev til idéen om en ny, grøn lounge, der efterfølgende blev det af projekterne fra ungedagen, som de unge selv valgte at realisere. Politikerne bevilgede pengene, og så gik arbejdet i gang.

Loungen blev designet og bygget på en uge i august 2012 af unge fra Roskilde Gymnasium og elever fra Roskilde Tekniske Skole med hjælp fra Bureau Detours. Jeg arrangerede løbende byggesagsbehandling på stedet og godkendelse fra kommunens legepladssagkyndige, så vi undgik at skulle tegne et færdigt projekt fra starten. I stedet kunne de unge og folkene fra Bureau Detours udvikle projektet undervejs. Loungen blev åbne i fuld sol og med lokale ungebands på scenen.

Loungen fik lyd på, efter at 5 unge, 2 politikere og to fra forvaltningen – eventkoordinator Marie Berthelsen og jeg selv – havde været på Citylab i 2014 og set Vejles Mariapark med pavillonen, hvor man kan spille musik styret fra egen telefon. Politikerne gav penge til et lignende anlæg i Roskildes lounge.

Ny opholdstrappe og multibane er de seneste skud på stammen. Gymnasiet etablerede en ny udgang, som vendte ud mod den grønne lounge og Latinerhaven. Kommune overtalte gymnasiet til at gøre noget særligt ud af trappen, så den blev til et opholdssted. En ny multibane bliver anlagt ved siden af loungen i foråret 2017.

Share: