Ny bydel i hjertet af Roskilde

Midt i Roskilde og lige ved stationen ligger et areal på ca. 30.000 m2, som ikke bruges til andet en parkeringspladser og rangerterræn for toge. Nu skal området udvikles til en ny, stationsnær bydel på omkring 100.000 m2 etageareal, der binder byen nord og syd for jernbanen sammen

Fra idé til plankonkurrence. Idéen om at bygge på Ny Østergade-arealet opstod hos Claus B. Hansen, en lokal udvikler i Roskilde. Siden tog byrådet den opgave på sig at sætte sig for bordenden i udviklingen af området i dialog med de andre grundejere i området. i 2012 vedtog politikerne en vision for området, som blandt andet peger på, at den nye bydel skal binde Roskilde bedre sammen på tværs af jernbanen med to nye forbindelser, at området skal bruges til maksimalt 100.000 m2 etageareal med blandede funktioner, at bebyggelsens arkitektur skal bygge på købstadsmiljøet og respektere domkirkens særlige status på byprofilet, og at der skulle være en åben planlægningsproces og en plankonkurrence, som borgerne skulle inddrages i. I november 2015 startede en to-faset plankonkurrence med syv deltagere på grundlag af et konkurrenceprogram, som fastsætter intentionen om at bygge by, bygge levende og bygge bæredygtigt. Arkitektfirmaet Effekt og deres team blev udpeget som vinder af konkurrencen i august 2015 med deres forslag om at bygge et nyt byrum under jernbanen.

Bredt samarbejde. Før, under og efter plankonkurrencen har jeg som projektleder stået for konkurrencens afvikling og et bredt samarbejde mellem forskellige aktører i kommunens forvaltning såsom jurister og trafikingeniører på den ene side og de eksterne rådgivere på den anden. Jeg har arrangeret dommerkomitéens møder og haft ansvaret for koordinering mellem konkurrence-sekretær, byrådets dommere og fagdommere. Jeg har været tovholder på at få udarbejdet støjundersøgelser, undersøgelser af afstandskrav til jernbanen, en ny, stor model af bymidten og visualiseringer af konkurrenceprojekterne.

Omfattende og varieret borgerinddragelse. Som projektleder har jeg haft ansvaret for en omfattende og varieret borgerinddragelse. Kernen i kommunens dialog med borgerne er en hjemmeside, som er dedikeret til åben, løbende information til borgerne om projekt og proces. Her ligger plankonkurrencens vinderforslag og dommerkomitéens betænkning samt alle de andre forslag fra for konkurrencen. Også en lang række baggrundsdokumenter er lagt frem: Visualiseringer af vinderprojektet, byrådets visioner for Ny Østergade-arealet og en lang række baggrundsnotater, herunder trafikanalyser, detailhandelsanalyser og volumenstudier.

Ud over hjemmesiden har der været en lang række andre initiativer for at inddrage borgerne undervejs, som jeg har været tovholder på: Borgermøder både før og under plankonkurrencen, udstillinger og rundvisning omkring projektplancher, nyhedsbreve til særligt interesserede, infostandere i bymidten og digitalt borgermøde

 

Share: