Naturen komplicerer planprocessen

Lokalplan 586 for Roskilde Havn: Havneselskabet ville udvide med 110 bådepladser. Planprocessen blev kompleks, fordi udvidelse skal ske ud i Roskilde Fjord, som er Natura 2000-område

Roskilde Havneselskab havde i en årrække oplevet stigende efterspørgsel på en bådeplads i havnen. Derfor henvendte havneselskabet sig til kommunen for at få en ny lokalplan. Som udgangspunkt må der ikke planlægges for anlæg i Roskilde Fjord som Natura 2000-område, og alle anlæg skal godkendes af Kystdirektoratet. Desuden var mange lokale beboere og Danmarks Naturfredningsforening i mod udvidelsen, og havneudvidelsen havde interesse for naboerkommuner langs fjorden. Planprocessen blev derfor kompliceret.

Kommunen lagde ud med at aftale en proces med de involverede parter i staten. På grundlag af en miljøkonsekvensvurdering fik kommunen grønt lys til at planlægge udvidelsen, og der var løbende dialog med Kystdirektoratet om projektet.

Lokalplanen er udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Havneselskab, Orbicon og arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard. Jeg stod for de første faser af planlægningsprocessen – herunder dialogen med staten. Lokalplanens muligheder er endnu ikke realiseret.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 586.

Share: