Mens vi byplanlæggere var til Byplanmødet, traf Planklagenævnet en række interessante afgørelser

Torsdag og fredag var Byplan-danmark til 100-årsfødselsdag hos Byplanlaboratoriet, hvor vi blandt andet drøftede klimaudfordringer og løsninger i hovedstaden. I samme uge traf Planklagenævnet en række afgørelser, som er værd at læse nærmere. Her er tre af dem i hovedtræk.

Byrådet skal også begrunde sin afgørelse

I en kompliceret sag besluttede byrådet i Gribskov Kommune i 2020 at gå imod forvaltningens indstilling: En grundejer skal ikke have dispensation til gavltrekant og vinduer.

Planklagenævnet ophæver kommunens afslag, fordi afslaget mangler begrundelse. Afgørelsen er interessant, synes jeg: Et byråd må naturligvis gerne beslutte noget andet, end forvaltningen indstiller. Men beslutning skal stadig begrundes.

Vil du vide mere om sagen, så læs Planklagenævnets afgørelse og referat af byrådets behandling af sagen den 29. september 2020 (punkt 125).

§ 14-forbud varede for længe

Planklagenævnet ophæver et § 14-forbud i Roskilde Kommune. Nævnet vurderer, at sagsbehandlingstiden overstiger, hvad der må betragtes som en rimelig undersøgelses- og overvejelsestid.

Grundejeren sendte sin byggeansøgning i november 2017. § 14-forbuddet blev nedlagt fra november 2018 til november 2019. Kommunen burde have afkortet forbuddet i lyset af den tid, som allerede var gået med sagsbehandling forud for forbuddet, afgør Planklagenævnet.

Vil du vide mere om sagen, så læs Planklagenævnets afgørelse. Du kan også læse artiklen “Planklagenævnet: Tøv ikke for længe med at nedlægge et § 14-forbud….” om en tilsvarende afgørelse i Københavns Kommune.

Food trucks mangler begrundelse

Odsherred Kommune har givet midlertidig tilladelse til 6 food trucks og en mobil bar i 2021, men Planklagenævnet ophæver tilladelsen. Tilladelsen mangler en begrundelse og henvisning til retsreglerne.

Kommunen vurderer i sit svar på klagen, at der er tale om en fortsættelse af hidtil lovlig anvendelse. Desuden er kommunen i gang med en ny lokalplan for området, som kan begrunde den midlertidige anvendelse.

Om Planklagenævnet vil acceptere dette retsgrundlag, fremgår ikke i afgørelsen, men det er måske heller ikke så vigtigt nu: Den midlertidige tilladelse gælder til 21. oktober.

Vil du vide mere om sagen, så læs Planklagenævnets afgørelse.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar