Ejendomsejerne skal partshøres, hvis kommunen vil nedlægge forbud med hjemmel i § 12, stk. 3

En kommune kan nedlægge forbud mod f.eks. bebyggelse, som strider mod kommuneplanens rammebestemmelser. Men ejerne af den berørte ejendom skal partshøres først.

Nej til bebyggelse i to etager

Jammerbugt Kommune nedlægger et forbud med hjemmel i planlovens § 12, stk. 3: Der må ikke opføres et byggeri i to etager på en ejendom i Aabybro.

§ 12, stk. 3, hjemler et forbud mod bl.a. bebyggelse i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, hvis der vel og mærke er tale om byzone og en ejendom, som ikke er omfattet af en lokalplan.

Uden partshøring intet forbud

Ejendomsejeren klager til Planklagenævnet. Når en kommune udsteder et forbud i henhold til planlovens § 12, stk. 3, så skal der foretages en partshøring.

Alle ejere af en berørte ejendom skal partshøres. De skal have en rimelig frist til at komme med bemærkninger. Jammerbugt Kommune har ikke partshørt. Derfor ophæver nævnet kommunens forbud.

Mere information

Planklagenævnets afgørelse i sagen om § 12, stk. 3-forbuddet i Jammerbugt Kommune.

Gå ikke glip af nyhedsbrev

Hvis du ikke vil gå glip af artiklerne om Planklagenævnets afgørelser, så tilmeld dig mit nyhedsbrev her: https://www.carlsensplaner.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/

Artiklens forfatter og formål

Jeg er arkitekt og har arbejdet som byplanlægger siden 2003. Først i kommunal forvaltning, nu som selvstændig byplankonsulent hvor jeg laver lokalplaner for kommuner og udviklere. Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for en hånd til en lokalplan.

Planklagenævnets afgørelser er lange og detaljerede. Jeg læser afgørelserne for at bliver klogere selv: Hvordan undgår vi kommunal planlægning, som bliver underkendt i Planklagenævnet? Jeg deler min læsning for at give dig et hurtigt overblik over indholdet, som jeg ser det. Det er ikke en juridisk tolkning, autoriseret af nævnet. Hvis du vil vide præcist, hvad nævnet har skrevet, så klik på linket ovenfor.

Share Post :

More Posts

Skriv et svar