Fra parkeringsplads til attraktiv bydel

Lokalplan 659: Sortebrødre Plads i Roskilde var en af byens store parkeringspladser, men det skulle der laves om på. Parkeringspladserne blev samlet i et p-hus, og selve parkeringspladsen blev udlagt til fortætning med boliger og butikker i en ny lokalplan

Som et led i byrådets strategi for at skabe mere byliv i Roskilde skulle de mange parkeringspladser på terræn samles i få, store p-huse i bymidten. Det ville skabe plads til byrum og bebyggelse, og ét af de nye parkeringshuse blev opført på den østlige del af Sortebrødre Plads. Resten af pladsen blev på den måde frigjort til boliger, butikker og kulturfaciliteter med byliv hele dagen. Fra at være en bagside i byen skulle Sortebrødre Plads sys sammen med resten af bymidten.

Lokalplan 659 udlægger to nye byggefelter på pladsen med plads til samlet 9.000 m2 etageareal. Byggefelternes størrelse harmonerer med størrelsen på de eksisterende karréer i bymidte, og etageantallet aftrappes fra 2½ etager ved Dronning Magrethes Vejs byvillaer til 4 etager ved Algades høje randbebyggelse. Samtidig sikrer lokalplanen stier og veje mellem Roskildes hovedgade, Algade, og det nye byområde på Sortebrødre Plads. Lokalplanen sikrer derudover mulighed for at bebyggelsen på enkelte ejendomme kan udvides og at den kommunale park, Rosenhaven, kan omdannes.

Jeg udarbejdede grundlaget for Roskilde Kommunes lokalplan i tæt samarbejde med forvaltningen og de rådgivende arkitekter. Planen er rammen for et komplekst samspil mellem byggemuligheder, parkering og vejadgang.

Se forslag til lokalplan 659.

 

Share: