Byrumsdesign

Undervisningsbogen “Byrumsdesign” henvender sig til gymnasiernes undervisning i arkitektur. Formålet med bogen er at udbrede fokus på byrum i arkitekturundervisningen, fordi byrummene er de steder, vi mødes på tværs af forskelle

Byrumsdesign er skrevet af arkitekt og byplanlægger Sune Porse Carlsen i samarbejde med gymnasielærer i billedkunst, Line Højgaard Porse. Efter praktisk erfaring med at gennemføre et undervisningsforløb for gymnasieklasser på Viborg Gymnasium og HF besluttede Sune og Line at skrive “Byrumsdesign” for at give flere mulighed for at arbejde teoretisk, analytisk og praktisk med byrum i undervisningen. Bogen giver gymnasielæreren det, der skal til, for at sætte byrumsdesign på skemaet:

  • Hovedlinjer i byrumshistorien
  • Metode til byrumsanalyse
  • Otte tematiske tilgange til byrumsdesign
  • Praktiske arbejdsredskaber
  • Øvelser til at krydre undervisningen med
  • Undervisningsforløb som inspiration
  • Forslag til tværfagligt samarbejde

Byrumsdesign kan købes hos Det Ny Forlag.

 

Share: