Sammenhæng med omgivelserne

Lokalplan 662 for 50 tæt/lav-boliger ved Lindbjergvej: Byrådet i Roskilde Kommune havde besluttet at omdanne halområdet i Jyllinge. Der skulle udarbejdes en lokalplan for boliger i området med fokus på at sikre sammehæng med omgivelserne – både i skala og med stier

Roskilde Kommune ville lave halområdet i Jyllinge om. Fodboldbanerne blev flyttet ud af bymidten, og der blev plads til et areal med tæt/lav-boliger i den østlige del af området.

Øst for den nye bebyggelse lå et parcelhusområde, og det var vigtigt for naboerne, at bebyggelsens skala kom til at hænge sammen med nærområdet. Derfor stiller lokalplanen krav om, at  bebyggelsen højst må opføres i to etager. Den del af bygningerne, der ligger tættest på parcelhusene må kun opføres i én etage, så overgangen fra én til to etager er glidende. Det var vigtigt for Roskilde Kommune at sikre en god sammenhæng mellem eksisterende boliger og halområdet med nye muligheder for fysisk aktivitet. Derfor er bebyggelsen udlagt som øst/vest-vendte stokke med stier imellem. Det giver også en god solorientering af boligerne.

Jeg udarbejdede lokalplanen i tæt dialog med kommunens sagsbehandler og boligselskabets arkitekt.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 662.

Share: