Realisering i bymidten

Realisering af de politiske visioner for bymidten har lige så stort fokus i Roskilde som formuleringen af visionerne selv. Bymidtens udviklingsprogram, som peger på både visioner og konkrete projekter følges op af en fireårig handleplan, der sætter pris og årstal på realiseringen af projekterne

Som projektleder og en del af bymidtegruppen i Roskilde Kommune har det været mit løbende ansvar at medvirke til realiseringen af visioner og konkrete projekter i bymidten. Realiseringen omfatter den grønne lounge i Latinerhaven og en række af de anlægsprojekter, der er på vej på Kulturstrøget. Selvom projekterne senere er udskudt, viser diagrammet her på siden, hvordan vi i bymidtegruppen har arbejdet aktivt med at koordinere de forskellige projekter med begivenheder i bymidten. Anlægget af en ny byhave og en bedre belægning i Husarpassagen forventes at blive færdig på samme tid som den nye Roskilde-lampe, så anlæggene kan indvies til den årlige lysfest 2016. På samme måde forventes haven ved Algade 31 at være klar til lysfesten i 2017 sammen med en ny belægning på Klosterstien.

 

Share: