Skrappe krav og frihed

Next Project
Lokalplan 418 for boliger i Svogerslev Nord: Lokalplanens bestemmelser stiller høje krav til den del af boligbyggeriet, som ligger eksponeret ud til det åbne landskab. For resten af lokalplanområdet er bestemmelser mindre omfattende, så de giver plads til individuelle ønsker

Kommunen ejede arealet i den nordlige del af Svogerslev, en landsby vest for Roskilde. Arealet var det sidste området i landsbyen, som skulle udbygges med boliger. En del af det ligger umiddelbart til det åbne, grønne landskab.

Lokalplanen arbejder med to forskellige sæt krav til boligerne i området. Mod nord, hvor boligerne kommer til at ligge meget synligt fra omgivelserne, er lokalplanbestemmelserne skrappe for at sikre ensartet udformning af bebyggelsen. Mod syd – inde mellem eksisterende boligområder i Svogerslev – er bestemmelserne knapt så restriktive for at give plads til individuelle ønsker til placering og udformning af bygningerne. Lokalplanen er et fint eksempel på, at bestemmelserne detaljering skal afspejle behovet for styring af området. Jeg har udarbejdet lokalplanen og medvirket ved udarbejdelsen af udbudsmateriale, valg af køber og efterfølgende dialog.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 418.

Next Project Share:

Next Project
Next Project