Blandet anvendelse med succes

Lokalplan 557 for erhverv og retsbygning ved Søndre Ringvej: I et område med skrånende terræn og naturbeskyttelsesinteresser er det lykkedes at indpasse en stor retsbygning og kontorbyggeri på samlet 15.000 m2

Den tidligere lokalplan udlagde området ved jernbanen til boliger, men markedet gav ikke grundlag for, at de blev bygget. Domstolsreformen medførte, at Retten i Roskilde ledte efter et sted til en større retsbygning. Den nye ejer af grunden kom med et projekt for 15.000 m2 retsbygning og kontorbyggeri på ejendommen. Terrænet er skrånende, og der ligger et § 3-området i den østlige del af lokalplanområdet.

Lokalplanen kommer i hus med at finde plads til både retsbygning, kontorbyggeri og de nødvendige parkeringspladser, samtidig med at terrænet afvikles fornuftigt ned mod Søndre Ringvej, og naturbeskyttelsesområdet bevares. Jeg udarbejdede lokalplanen  i samarbejde med grundejer, NCC, Retten i Roskilde, deres arkitektrådgiver fra Arkitema og kolleger fra afdelingen for veje og grønne områder med speciale i naturbeskyttelse.

Retsbygningen er opført, men der har ikke været basis for kontorbyggeriet. Det siger noget om, hvor hurtigt markedet ændrer sig. Lokalplaner skal være så fleksible som muligt.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 557.

Share: