Fra arkitektkonkurrence til lokalplan

Lokalplan 545 for retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans Øst: Region Hovedstaden ville bygge en ny afdeling til de retspsykiatriske patienter. Det krævede en lang proces og tæt dialog at lande et projekt, som giver patienterne moderne faciliteter, samtidig med at bebyggelsen tilpasses de kulturhistoriske omgivelser

Som et led i Hospitalsplan 2020 vil Region Hovedstaden samle sine retspsykiatriske patienter i en ny afdeling på Sankt Hans i Roskilde, hvor patienterne får mere humane forhold, end det er muligt at give dem i dag. Det skal blandt andet være nemmere for patienterne at komme uden for, uden at de er omkranset af høje, stigmatiserende mure. Sankt Hans-området er et sted med unikke kulturhistoriske, arkitektoniske, landskabelige og rekreative kvaliteter. Derfor lagde kommunen vægt på, at den nye afdeling skulle tilpasses omgivelserne.

Processen startede med, at kommunen kortlagde de kulturhistoriske, arkitektoniske og landskabelige interesser i en helhedsplan for Sankt Hans. Helhedsplanen var grundlaget for kommunens holdning til programmet for arkitektkonkurrencen om den nye retspsykiatriske afdeling. Konkurrencen blev afholdt af regionen, og jeg medvirkede som kommunens repræsentant ved bedømmelsen af konkurrence-projekterne. Da konkurrencens vinder var blevet kåret, stillede kommunen krav om en række tilpasninger for at sikre bedre tilpasning af projektet til Sankt Hans-området.

Lokalplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med bygherre – Region Hovedstaden – og bygherres rådgiverteam (arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører). Som projektleder koordinerede jeg forvaltningens input og udarbejdede lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg 8. Jeg har stået for inddragelse af naboer, Danmarks Naturfredningsforening og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 545 og kommuneplantillæg 8.

Share: