Gensidig kærlighed til et gammelt hus

Lokalplan 597 for Smedegade 25: Et fint, gammelt hus, som hørte til Sankt Hans hospital, blev solgt til et ungt par, som ville indrette det til bolig. Lokalplanens bestemmelser bygger på den gensidige kærlighed til huset

Det gamle hus havde været tjenestebolig, mens det var en del af Sankt Hans hospital. Men det var udlagt til offentligt formål, og derfor skulle der udarbejdes en ny lokalplan. Fra kommunens side var det vigtigt, at huset blev bevaret.

De nye ejere og deres arkitektrådgiver var ligeså opsatte på at beholde huset som kommunen. Derfor blev lokalplanprocessen et eksemplarisk samarbejde, hvor alle arbejdede ud fra samme mål. Bevaring lykkes bedst, hvis grundejerne er enige i de regler, som kommunen fastsætter i lokalplanen. Det er vigtigt, at kommunen er lydhør over for ejernes behov. På Smedegade 25 giver lokalplanen feks. mulighed for at fælde nogle af de store, flotte træer for at skaffe mere lys i haven, og farven på træværket må ændres fra grøn til hvid. Lokalplanen blev udarbejdet af ejernes rådgiver. Jeg stod for kvalitetssikring af planen og samarbejdet med kommunens bevaringssagkyndige arkitekt. Jeg udarbejdede det tilhørende kommuneplantillæg 32.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 597 og kommuneplantillæg 27.

Share: