Vinderprojektet fastholdes

Lokalplan 565 for Roskilde Tekniske Skole på Musicon: Teknisk skole ville udvide med 17.000 m2. Efter en arkitektkonkurrence skulle der udarbejdes en lokalplan, som sikrede, at vinderprojektet kunne realiseres

Roskilde Tekniske Skole ligger på Musicon, hvor kommunen stiller forskellige krav til nye bebyggelser for at udvikle området som byens kreative bydel. Skolen havde holdt en arkitektkonkurrence, og lokalplanen skulle fastholde vinderprojektets kvaliteter og samtidig lande projektet tæt på Holbæk-motorvej og udfordringer i forhold til støj og restriktioner, som placeringen medfører.

Det lykkedes at lande en lokalplan, hvor vinderforslaget bliver grundlaget for de nye skolebygninger. Desuden er langt adgangsvejen og de fleste parkeringspladser placeret på bagsiden af bebyggelsen ud mod motorvejen, så byggeriet ikke lægger afstand til resten af Musicon. Jeg udarbejdede lokalplanen i samarbejde med Vejdirektoratet, Roskilde Tekniske Skole, deres arkitekter og den kollega, som skulle sikre, at Musicons værdier blev tilgodeset i projektet.

Se Roskilde Kommunes lokalplan 565.

Share: