Hvorfor vælge mig som lokalplanlægger?

Jeg kombinerer kommunal erfaring med indgående kendskab til lokalplanværktøjet. Jeg står for

 1. Hurtigst mulig lokalplanproces
 2. Lokalplaner af høj kvalitet
 3. Samarbejdende tilgang

“Du har lavet lokalplaner, som burde danne skole…bestemmelser, som er begrundede, velovervejede, uden overflødigt fyld. Med en stregtegning, som forklarer budskabet for de sidste”, Dorthe Harbo Andersen, tidligere planchef i Roskilde Kommune

13 års kommunal erfaring

Med 13 års ansættelse i Roskilde Kommune i bagagen har jeg solid erfaring med

 1. Arbejdsgangen i en politisk styret organisation
 2. Samarbejdet mellem forvaltningens forskellige afdelinger omkring planlægning
 3. Høringer og andre former for inddragelse af borgere og andre interessenter
15+ lokalplaner på cv´et

Med et bagkatalog på 15 lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøscreeninger for boliger, butikker, erhverv, institutioner og rekreative anlæg – herunder bevarende lokalplan og lokalplan for byomdannelse – har jeg lokalplanværktøjet på rygraden. Jeg kender muligheder og begrænsninger i planlovens § 15, stk. 2. Ud over de 15 lokalplaner, som jeg selv har skrevet og gennemført fra start til slut, har jeg været involveret i 9 andre i opstart eller afslutning af processen, til arkitektfaglig sparring eller som kvalitetssikrende projektleder.

Jeg tilbyder at
 1. Udarbejde, kvalitetssikre og sparre om lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøscreeninger
 2. Tilrettelægge, afholde og samle op på inddragelse af borgere og andre interessenter
 3. Facilitere dialog mellem kommune, udvikler og grundejerforening
 4. Tilrettelægge kommunikation med pressen
 5. Bistå med kommunal sagsbehandling i forbindelse med lokalplansager
 6. Dialog med arkitekter, ingeniører, landinspektører og andre rådgivere