Helhed i planlægningen

Som planlægger i Roskilde Kommune jeg som projektleder været involveret i en række vigtige udviklingsområder i kommunen: Bymidten i Roskilde, Sankt Hans-området og havnen i Roskilde. Kendetegnende for dem alle – men især bymidten i Roskilde – har været en helhedsorienteret tilgang til planlægning ud fra følgende hovedlinjer:

  1. Byliv og byrum. Byliv og byrum er ikke hinandens modsætninger med to nødvendige sider af samme sag for at skabe velfungerende byer. Nogle gange – som på Kulturstrøget i bymidten i Roskilde – er det bylivet, der igangsætter en forandringer af byrummene. Andre gange – som på Stændertorvet – er det et nyt byrum, der skaber mulighed for nye begivenheder
  2. Inddragelse. Borgere og andre interessenter skal inddrages med løbende på mange forskellige måder og ikke bare på traditionelle borgermøder. Der er fokus på at give mere mulighed for, at borgerne kan udvikle nye projekter sammen med kommunen eller på eget initiativ
  3. Samarbejde på tværs i forvaltningen. Forvaltningens forskellige fagområder og medarbejder skal arbejde sammen for at sikre samlede løsninger på flere niveauer. Til bymidten i Roskilde har er der etableret en bymidtegruppen af nøglemedarbejdere, der har arbejdet tværfagligt med udviklingen af bymidten, som jeg har været en del af som planlægger. Ud over mig selv en landskabsarkitekt med hovedansvar for anlægsprojekter og en eventkoordinator med hovedansvar for events
  4. Aktivistisk kommune. Kommunen skal ikke alene lave lokalplaner og vente på, at andre realiserer. Nye mellemformsplaner som udviklingsprogrammet og handleplaner peger på konkrete kommunale investeringer og handlinger, som medvirker til, at visioner bliver til virkelighed
  5. Store og små projekter. De store armbevægelser gør det ikke alene. Ny Østergade-projekter i Roskilde Bymidte for kæmpe betydning for Roskildes fremtid men små projekter som de unges grønne lounge i Latinerhaven er med til at ændre byen nu og her
Bymidten i Roskilde

Helhedsplanen for Kulturstrøget, Ny Østergade-projektet, udviklingen af Latinerhaven og grundlaget for et nyt formidlingscenter til domkirken en nogle af de projekter i bymidten i Roskilde, som jeg har haft ansvaret for som planlægger:

  1. Kulturstrøget. Jeg stod for udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet for parallelopdrag om den nye helhedsplan for kulturstrøget. En proces, som omfattede inddragelse af både repræsentanter for Kulturstrøgets institutioner og fagudvalgenes politikere. Jeg faciliterede parallelopdragets afvikling i samarbejde med ekstern konsulent frem til udpegning af vinder. Efterfølgende har jeg medvirket til realiseringen af helhedsplanens anlægsprojekter i samarbejde med resten af bymidtegruppen
  2. Ny Østergade-projektet. Jeg har været projektleder på Ny Østergade-projektet frem til afgørelsen af plankonkurrencen, hvor arkitektfirmaet Effekt blev udpeget som vinder. Projektledelsen omfatter styring af konkurrence-processen i samarbejde med konkurrencesekretær, fagdommere, politiske dommere samt interne og eksterne rådgivere. Også bredspektret borgerinddragelse har været mit ansvar i processen
  3. Latinerhaven. Udvikling af Latinerhaven til et byrum med forskellige oplevelser omfatter den nye grønne lounge – bygget af byens unge – hvor jeg som projektleder har faciliteret projektets realisering ved at koordinere dialogen mellem de unge og kommunen som myndighed. Jeg har været projektleder for lokalplanlægningen for den nye sciencebygning
Sankt Hans-området

Som planlægger og projektleder har jeg haft ansvaret for udarbejdelsen af lokalplanen for den nye retspsykiatriske afdeling på Sankt Hans Øst. Jeg har været projektleder på udarbejdelsen af helhedsplanen for Sankt Hans-området udarbejdet af ekstern rådgiver. Jeg har været involveret i den løbende, tværgående udvikling af området – herunder ændringer af bevaringsværdige bygninger og nyt projekt for Langvad Å-løbet.

Havnen i Roskilde

Som planlægger har jeg været tovholder på udarbejdelsen af helhedplanen for Roskilde Havn, som blev udarbejdet af ekstern rådgiver. Jeg har stået for opstarten af lokalplanen for havnen og udarbejdet en pixibog, hvor havnens retningslinjer og aftaler er samlet i en letforståelig, kort udgave.